Zmiana zasad odczytów wodomierzy dokonywanych przez inkasentów PKN Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. informuje iż w związku z rozwijającą się sytuacją zagrożenia koronawirusem COVIT - 19 oraz w celu ograniczenia zagrożeń zarówno dla naszych klientów jak i pracowników, wprowadza zmianę w zasadach odczytu wodomierzy dokonywanych przez inkasentów Spółki.

Z dniem 25 marca 2021 inkasent nie będzie już wchodził do środka nieruchomości celem dokonania odczytu.

W związku z powyższym prosimy klientów o dokonanie samodzielnego odczytu stanu wodomierza i podanie tej informacji bezpośrednio do PKN poprzez dedykowaną zakładkę na stronie internetowej www.pkn.net.pl, E-USŁUGI. Stan wodomierza można również podać pracownikom Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 739 42 00

Klienci posiadający wodomierz z nakładką elektroniczną, będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach.

Informujemy ponadto, iż w sytuacjach problemu z odczytem lub brakiem podania stanu wodomierza PKN Sp. z o.o. zastosuje średnią ustaloną w oparciu o odczyty z poprzedniego okresu. Przypominamy o obowiązującym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wielkość czcionki
Własny kontrast