WODOCIĄGI

Dział Wodociągów Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. zajmuje się poborem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody dla mieszkańców Gminy Nadarzyn.

Kierownik: inż. Piotr Barański
Telefon: 22 739-42-07
E-mail: piotr.baranski@pkn.net.pl

Dział Wodociągów Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. zajmuje się poborem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody dla mieszkańców Gminy Nadarzyn. Do podstawowej działalności Działu należy utrzymanie w ciągłym ruchu stacji uzdatniania wody w Nadarzynie, Walendowie, Woli Krakowiańskiej i Młochowie-Bielinach oraz eksploatacja sieci wodociągowej.

Dział Wodociągów świadczy usługi w zakresie:

  • wydawania warunków technicznych
  • uzgadniania projektów przyłączy i sieci wodociągowych
  • końcowego odbioru robót wykonanych przyłączy i sieci wodociągowych
  • budowy sieci i przyłączy wodociągowych.
Wielkość czcionki
Własny kontrast