DZIAŁ TECHNICZNY

Usługi techniczne oraz autokarowe

Kierownik: mgr inż. Dominik Wiktorek
Telefon: 22 739-42-02
E-mail: dominik.wiktorek@pkn.net.pl

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • transportu autokarowego osób
  • letniego i zimowego utrzymania dróg
  • zamiatania dróg, placów i parkingów
  • koszenia traw i chwastów
  • wycinki zakrzaczeń i ich utylizacji
  • usuwania dzikich wysypisk nieczystości stałych
  • zarządzania nieruchomościami.
Wielkość czcionki
Własny kontrast