DZIAŁ EKONOMICZNY

Dział Ekonomiczny Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. wspiera funkcjonowanie pozostałych Działów Spółki.

Kierownik: mgr Anna Szmel
Telefon: 22 739 42 05
E-mail: anna.szmel@pkn.net.pl

Dział Ekonomiczny Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. wspiera funkcjonowanie pozostałych Działów Spółki.

Do zadań Działu należy:

 • prowadzenie bieżących i prawidłowych księgowań operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej działalności Przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa,
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawidłowości funkcjonowania Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarczo-finansowymi,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 • administrowanie świadczeniami płacowymi,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
 • ewidencja wszystkich klientów Przedsiębiorstwa,
 • zawieranie umów i aktualizacja danych zawartych w umowie,
 • fakturowanie usług i windykacja należności,
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wystawianych faktur,
 • udostępnianie klientom wszelkich danych dotyczących działalności Spółki.
Wielkość czcionki
Własny kontrast