Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2021

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego na wymianę sitopiaskownika na kratopiaskownik oraz remont zbiornika zapasowwego BOS-800 i zbiornika biosorpcji oczyszczalni ścieków w Nadarzynie.

Do pobrania
» Zapytanie ofertowe
» Opis przedmiotu zamówienia
» Przedmiar roboty remontowe
» Zał. 1 - oferta
» Zał. 2 - referencje
» Zał. 3 - wzór umowy

Wielkość czcionki
Własny kontrast