ZAPYTANIE OFERTOWE – KANALIZACJA URZUT

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNYM WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK W MIEJSCOWOŚCI URZUT UL. RÓŻANA W GMINIE NADARZYN.

Do pobrania:
» Zapytanie ofertowe
» Przedmiar
» Opis przedmiotu zamówienia
» Załącznik nr 1 do OPZ
» Różana profile
» Wzór oferty
» Wzór umowy
» Referencje

Odpowiedzi na zapytania
» Odpowiedzi na zapytania cz. 1
» Odpowiedzi na zapytania cz. 2
» Odpowiedzi na zapytania cz. 3
» Odpowiedzi na zapytania cz. 4

Wielkość czcionki
Własny kontrast