Zamówienie publiczne na dostawę urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną.

Zamówienie publiczne na dostawę urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną.

INFORMACJE
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Informacja z otwarcia ofert

PLIKI DO POBRANIA
» Ogłoszenie o zamówieniu
» SIWZ
» Zał. nr 1
» zał. nr 2
» zał. nr 3
» zał. nr 4
» zał. nr 5
» zał. nr 6
» zał. nr 7
» zał. nr 8
» Informacja nr 1 dla Wykonawców

Wielkość czcionki
Własny kontrast