Ważna informacja

Przypominamy, że ZABRANIA się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Poprzez nadmierne hydrauliczne obciążenie sieci istnieje groźba nieprawidłowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni.

Wielkość czcionki
Własny kontrast