Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Młochów.

Nr referencyjny postepowania : PKN.271.1.2021

Wszelkie informacje i dokumenty do pobrania są zamieszczone: http://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: a4ae5440-a265-48b2-9841-7775055f28a

Dokumentacja projektowa do pobrania TUTAJ.

 

Wielkość czcionki
Własny kontrast