OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M.MŁOCHÓW GM.NADARZYN.

Informujemy, że szczegóły ogłoszonego przetargu dostępne są na BIP Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp.z o.o.

Więcej informacji tutaj.

Wielkość czcionki
Własny kontrast