Ogłoszenie o zamówieniu – olej napędowy

HURTOWA DOSTAWA 70 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W NADARZYNIE, UL. GRANICZNA 4

INFORMACJE
» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
» Informacja o wyborze oferty
» Informacja z otwarcia ofert

DO POBRANIA:
» Ogłoszenie o zamówieniu
» SIWZ_4-19
» Formularz Oferty_ON
» zał. 1 - Oświadczenie z Art.24 ust.1
» zał. 2 - Oświadczenie z Art.25
» zał. 3- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
» zał. 4 - Oświadczenie RODO
» zał. 5 - Wzór umowy

Wielkość czcionki
Własny kontrast