Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Nadarzynie, Młochowie, Kostowcu, Wolicy i Walendowie.

Nr PKN.271.2.2021

Identyfikator postępowania: e434c777-a5e5-4587-bd6c-6cc71c7d208c

Informacje dotyczące postępowania są dostępne na stronie http://miniportal.uzp.gov.pl

Wielkość czcionki
Własny kontrast