W dniu 13.11.2023 biuro PKN nieczynne / Zarządzenia Prezesa

Zarządzenie Prezesa
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§1.

  1. Ustala się dzień 13 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o., w miejsce przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r. Narodowego Święta Niepodległości.
  2. Zobowiązuje się pracowników do poinformowania klientów o postanowieniach, o których mowa w ust. 1 poprzez umieszczenie informacji na drzwiach wejściowych do pomieszczeń Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

§2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wielkość czcionki
Własny kontrast