Rusza Internetowa obsługa mieszkańców e-Usługi w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.

W dniu 26.06.2019r Przedsiębiorstwo Komunalnej Nadarzyn Sp. z o.o. uruchomiło dla swoich klientów Portal Elektronicznej Obsługi Mieszkańców(Qweb) . Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy mają możliwość dostępu do wszystkich interesujących ich informacji, bez wychodzenia z domu.

Portal Qweb daje użytkownikom możliwość wglądu w stany zużycia mediów np. dostęp do listy odczytów wygenerowanych przez system zdalnego odczytu wodomierzy. System umożliwia również samodzielne wprowadzanie stanu licznika przez mieszkańca.

Kolejnym przydatnym rozwiązaniem dla użytkownika jest internetowa rejestracja zgłoszeń. Jeżeli pojawią się jakieś nieprawidłowości w dostarczaniu usług( np. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków)wystarczy wysłać do Przedsiębiorstwa odpowiednio wypełniony formularz.

Nasi klienci będą mieli możliwość zlecić wygenerowanie e-faktury. Dostaną również dostęp do historii płatności i stanu swojego konta.

W razie konieczności system będzie również wysyłał na konto pocztowe użytkownika informacje o stanie zadłużenia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Platforma e-usług będzie informować o wystawieniu elektronicznej faktury sms-em lub mailem. Dodatkowo zarejestrowani mieszkańcy będą informowani drogą sms-ową o wszystkich ważnych informacjach wychodzących z Przedsiębiorstwa np. awarie lub planowane przerwy w dostawie wody.

Jest to tylko część funkcjonalności e-platformy. Liczymy, że wdrożone przez nas rozwiązania realnie wpłyną na jakość i szybkość załatwiania spraw w naszym przedsiębiorstwie.