Praca

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie

poszukuje osoby na stanowisko:

Konserwator Oczyszczalni Ścieków w Wolicy

Opis stanowiska:

Do zadań pracownika należy kontrola prawidłowości przebiegu procesów oczyszczania ścieków, kontrola legalności, jakości wprowadzanych ścieków na punkcie zlewnym. Prowadzenie konserwacji, napraw i zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, maszyn.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat b
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność,
 • mile widziana znajomość systemów kanalizacji, zasad działania,
 • mile widziana znajomość zasad działania, przeznaczenia urządzeń, maszyn oczyszczalni ścieków.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,
 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,
 • przewidywalny harmonogram pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie nowoczesne narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,
 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn


Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie

poszukuje osoby na stanowisko:

Konserwator Oczyszczalni Ścieków Nadarzyn

Opis stanowiska:

Do zadań pracownika należy kontrola prawidłowości przebiegu procesów oczyszczania ścieków, kontrola legalności, jakości wprowadzanych ścieków na punkcie zlewnym. Prowadzenie konserwacji, napraw
i zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, maszyn.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat b
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność,
 • mile widziana znajomość systemów kanalizacji, zasad działania,
 • mile widziana znajomość zasad działania, przeznaczenia urządzeń, maszyn oczyszczalni ścieków.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,
 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,
 • przewidywalny harmonogram pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie nowoczesne narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,
 • list motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn