Płatność kartą w kasie PKN Sp.z o.o.

Informujemy, że od dnia 10.12.2018 r. w kasie Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. istnieje możliwość płatności kartą za wszystkie usługi świadczone przez PKN Sp. z o.o.