Infolinia: 22 739-42-00 fax: 22 739-73-59 e-mail: kontakt@pkn.net.pl
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Wystarczy, że wypełnisz formularz a prześlesz nam aktualne wskazania swojego wodomierza.
NIP: 534-24-88-237 REGON: 146319317 KRS: 0000434750
© 2016 Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
NADARZYN
USŁUGI AUTOKAROWE
Telefony alarmowe czynne całą dobę: KANALIZACJA  516-378-261  WODOCIĄGI  503-755-217
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do korzystania z usługi, jąką jest E-Faktura umożliwiającą otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
25 maja 2014
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
E-FAKTURA
25 maja 2014
CENNIKI
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę przewozową zarówno na terenie Polski jak i całej Europy.
DO POBRANIA
ZAMÓWIENIA
KONTAKT
pozostałe komunikaty i ogłoszenia
POLECAMY
O FIRMIE
WODOCIĄGI
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo KomunalneNadarzyn Sp. z o. o.ul. Graniczna 4 05-830 Nadarzyn
PODAJ STAN WODOMIERZA ON-LINE
Godziny pracy: poniedziałek: 9.00 - 17.00 wtorek - piątek 8.00 - 16.00
DZIAŁ TECHNICZNY
E-FAKTURA FORMULARZ AKCEPTACJI
DZIAŁ EKONOMICZNY
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY NADARZYN
WODOCIĄGI
KANALIZACJA
DZIAŁ TECHNICZNY
DZIAŁ EKONOMICZNY
24 czerwca 2016
DZIEŃ WOLNY
Informujemy, że w dniu 27.05.2016r. biuro Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. będzie nieczynne. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
MENU
UKRYJ MENU
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
E-FAKTURA FORMULARZ AKCEPTACJI
Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane m. in. aby zawrzeć umowę na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków z obiektów i nieruchomości położonych na terenie Gminy Nadarzyn, wydać warunki techniczne, przyjmować zgłoszenia, prowadzić niezbędne rozliczenia, przesyłać faktury drogą elektroniczną, świadczyć usługi autokarowego przewozu osób, a także by informować Państwa o wprowadzonych zmianach, inwestycjach itp. Poniżej zamieszczam klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję iż,

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp.z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy ul.Granicznej 4 , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pani Anna Szmel, e-mail: anna.szmel@pkn.net.pl ,

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej umowy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e,

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu,

6. posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji wniosku, umowy - maksymalnie przez okres 6-ciu lat po wygaśnięciu zobowiązania/rozwiązaniu umowy.


PRZEJDŹ DO SERWISU